Verksamheter

Flamman har sedan starten 1997 drivit över 100 olika projekt och verksamheter med barn och ungdomars välbefinnande i fokus. Tack vare dessa har vi kunnat och kan fortsatt arbeta för att hjälpa barn och unga mot en ljusare framtid. Eftersom vi arbetar på och med våra mötesplatser kan vi direkt fånga upp de behov och idéer som de uttrycker. Det ger oss ett unikt perspektiv och låter oss börja där behovet finns så att vi snabbt kan sätta in stöd, hjälp och kraft.

Samtliga verksamheter initieras, planeras och drivs av personer som arbetar på Flamman. Med över 20 års verksamhet i ryggen är vi både stolta över vad vi bidragit med hittills och förväntansfulla och målmedvetna inför framtiden.

Har du en idé för ett projekt eller verksamhet du vill starta upp i Flamman? Hör av dig så förverkligar vi det tillsammans!

High Stakes

High Stakes riktar sig till unga och arbetar för att upplysa om och motverka spelproblem hos unga runt om i landet. Fokus ligger på spel om pengar, men vi arbetar också för att hjälpa och stötta unga med skärmspelsproblematik. Vi arbetar förebyggande och informativt samt stödjande för de som har eller är på väg in i ett spelmissbruk. Vi erbjuder: – Förebyggande informationsinsatser – Utbildningar (för både unga och yrkesverksamma) – Rådgivning (för unga, anhöriga och yrkesverksamma) – Mentorskap och stödinsatser för unga som har, eller ligger…
Läs mer omHigh Stakes

Flamman Akademi

Flamman akademi – nej till kriminalitet, är ett treårigt arvsfondsprojekt vars syfte är att tillsammans med unga bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker ungas delaktighet, samhällsengagemang och positiva anknytning till sitt bostadsområde. Målgruppen inom Flamman Akademi är unga i åldern 10–15 år.Innehållet till programmet arbetas fram tillsammans med målgruppen, föräldrar och samarbetspartners. Föräldrarna kommer även att få ta del av föräldrautbildningar. Programmet sker i flera socioekonomiskt utsatta områden i Malmö i samverkan med bland annat MKB…
Läs mer omFlamman Akademi

Safe Space

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och arbetar för att värna demokratin mot alla typer av antidemokratiska beteenden som kan leda till våldsbejakande extremism. Vår målgrupp är unga i åldern 13-29 och yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete. Vi arbetar för att unga ska bli sedda och hörda, för att lyfta deras röster och ge dem verktyg för att påverka. På så vis verkar vi också för att minska risken för att unga hamnar i antidemokratiska miljöer. Genom utbildningar och konsultation höjer vi kunskapen bland yrkesverksamma och…
Läs mer omSafe Space

Extremkoll

Extremkoll är Sveriges första digitala plattform mot våldsbejakande extremism och hatbudskap på nätet. Extremkoll arbetar för att ge unga kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet. Extremkoll verkar genom en digital plattform med sociala medier kampanjer, informationsmaterial och digitala utbildningar för unga och yrkesverksamma. Extremkoll drivs av Flamman SFC och startades genom stöd från Allmänna Arvsfonden. Verksamheten har också fått stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Besök extremkoll.se…
Läs mer omExtremkoll

Stå upp!

Stå upp! drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och arbetar för att stötta och lyfta unga tjejer. Stå upp vänder sig till tjejer i åldern 13-25 som rasifieras och/eller identifierar sig som muslimer. Stå upp! arbetar med workshops och aktiviteter för att lyfta unga tjejers röster och tankar utifrån deras eget perspektiv. Vi arbetar för att unga tjejers röster ska bli hörda av politiker…
Läs mer omStå upp!

Unga mot extremism

Unga mot extremism drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och arbetar för att inkludera unga i kommuners arbete mot våldsbejakande extremism. Vår målgrupp är unga män i åldern 13-25 år i Skåne och Blekinge. Vi vill engagera unga och lyfta deras röster i arbetet mot våldsbejakande extremism. Istället för att prata om unga, pratar vi med unga. Arbetsformen för Unga mot extremism är bland annat studiecirklar i utvalda kommuner i Skåne och Blekinge. Unga män får genom satsningen ett forum att diskutera ämnen och orsaker som…
Läs mer omUnga mot extremism

Värdekompassen

ESS- Early Strengthening System – Värdegrundsarbete i praktiken. I ESS skapar vi Värdekompassen – den första digitala plattform i Sverige där skola och civilsamhälle arbetar tillsammans för att skapa en gemensam värdegrund. Projektet arbetar för och med barn och unga i åldrarna 13-25 år och ledare i skolan och civilsamhället. Genom Värdekompassen vill vi ge möjlighet till en ökad kunskap, såväl teoretisk som praktisk, i hur en kan hantera svåra ämnen kopplade till värderingar och normer, vår värdegrund. I värdekompassen kommer du som deltagare få möjlighet att träna på situationer…
Läs mer omVärdekompassen

Mentor by Flamman

Är du mellan 9-25 år och önskar en mentor som kan stötta och coacha dig? Med Mentor by Flamman vill vi stärka dig som barn och ungdom och ge dig utlopp för hela din potential!  Via duktiga och engagerade mentorer ger vi dig möjlighet till personlig utveckling och positiva aktiviteter. Mentorskapsprogrammet är helt kostnadsfritt och  innebär att man träffas med sin egna personliga coach i ett år.   Genom Mentor by Flamman matchas du ihop med en vuxen som blir en…
Läs mer omMentor by Flamman

Resilient Gamers

Resilient Gamers arbetar för att stärka unga att motverka ett hatiskt klimat och uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden. I projektet utgår vi från de egenskaper och förutsättningar som gamingcommunities ger för att skapa ett positivt gaming klimat och minska antidemokratiska beteenden som kan leda till radikalisering och våldsbejakande extremism. Vi kommer att utveckla självskattnings- och coachningsverktyg för unga gamers och utbilda unga gamers till ambassadörer, ”dedikerade medspelare”. Vi arbetar med unga gamers själva och med olika aktörer inom gamingvärlden för att testa och skapa verktygen. Vi utvecklar också…
Läs mer omResilient Gamers

Hedersrelaterat våld

”Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet.” – Så beskriver regeringen hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser det av största vikt att alla barn och ungdomar vi möter, men även i andra delar av Sverige, ska känna sig trygga och inte behöva uppleva rädsla för att bli utsatta för…
Läs mer omHedersrelaterat våld

Extremkoll samverkans­plattform

Extremkoll samverkansplattform är en plattform för yrkesverksamma i Sverige som arbetar för demokratiska värden och mot antidemokratiska beteenden som våldsbejakande extremism. Genom samverkansplattformen vill vill vi skapa och underlätta samverkan mellan organisationer, förmedla kunskap om arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism och de arbete som görs runt om i landet, samt möjliggöra för kommunikation, nätverkande och kunskapsinhämtning. Med ett mer effektivt och samlat arbete för demokrati och mot antidemokratiska beteenden kan vi öka förutsättningarna för att barn och unga får goda uppväxtvillkor och minska risken för att de hamnar i antidemokratiska…
Läs mer omExtremkoll samverkans­plattform

Safe Space Hoppa av

Inom verksamheten Safe Space arbetar Flamman socialt förebyggande centrum med olika delar inom antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism i samarbete med bland annat Malmö Stad, polisen och andra civilsamhällesorganisationer. Avhopparverksamheten Safe Space Hoppa Av är en del av denna verksamhet. Safe Space Hoppa av har som övergripande mål att främja avhopp från alla typer av våldsbejakande, extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. I Safe Space Hoppa Av arbetar vi med deltagare som uppvisar tidiga antidemokratiska beteenden och ligger i riskzon för radikalisering…
Läs mer omSafe Space Hoppa av

Cirkus Gaming

Cirkus Gaming riktar sig till unga för att upplysa om och motverka spelproblem kring spel om pengar inom gaming. Vi arbetar för att sprida kunskap om hur mekanismer som används inom gambling, en arena för vuxna, idag tagit sig in i gamingvärlden där unga befinner sig. I Cirkus Gaming erbjuder vi ökad kunskap och förståelse för hur gaming och gambling vuxit samman samt stöd och verktyg till unga, föräldrar och yrkesverksamma så att alla unga ges förutsättningar för att skapa ett hälsosamt spelande. Cirkus Gaming är en…
Läs mer omCirkus Gaming

Me too

Me too riktar sig till unga och yrkesverksamma för att upplysa om och motverka sexuella trakasserier i skolans värld och andra arenor där barn och unga rör sig. Vi arbetar för att sprida kunskap och öka medvetenheten kring vad sexuella trakasserier är och hur det går att förebygga det. I Me too erbjuder vi ökad kunskap och förståelse för hur sexuella trakasserier kan uttrycka sig och vart man kan vända sig för stöd. Metoden har utvecklats av socionom och samhällsvetare på Flamman och har framtagits med stöd av dialoger vi…
Läs mer omMe too

Sluta hata

“Folk bryr sig inte om näthat, och inte polisen heller.” “Jag fick lite hat på min youtube-kanal och sen fick jag typ också kommentarer om att dom tyckte om mig och att dom ville bli tillsammans med mig. Men jag använder inte min youtube-kanal mer för jag tyckte att det var inte så kul.” “Näthat kan man se överallt, jag har själv aldrig varit med om det men har haft kompisar som blivit utsatta. Som haft självmordstankar och skärt sig själv.”…
Läs mer omSluta hata

Släpp loss kulturen

Släpp loss kulturen är Flammans satsning för kulturfrämjande verksamhet i Kroksbäck och Holma. Genom Släpp loss kulturen vill vi lyfta kulturen hos de boende i området med hjälp av personliga berättelser som därefter blir föreställningar som sätts upp i området. Föreställningarna baseras på invånarnas berättelser och kommer, tillsammans med och med hjälp av kulturpedagoger, dansare, sångare och konstnärer, tolkas och sättas upp i olika konstellationer runt om i området. De olika berättelserna kommer att tolkas och presenteras som teater, poesi, konst, musik eller i litterär form. Syftet med verksamheten är…
Läs mer omSläpp loss kulturen

Hoppa Av

Hoppa Av  är ett program som riktar sig till ungdomar i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller olika typer av våldsbejakande rörelser. Det riktar sig också till dem som redan anslutit sig till en sådan rörelse för att hjälpa dem att hoppa av. Programmet är ett resultat av 19 års brottsförebyggande och avradikaliserande arbete hos oss på Flamman. Programmetoden bygger på vetenskap i kombination med kunskap och praktisk erfarenhet och syftar till att motverka destruktiva beteenden bland unga genom att erbjuda en alternativ och positiv livsstil. Inom ramen för…
Läs mer omHoppa Av

Framtidsfabriken

Framtidsfabriken drivs av Flamman SFC i samarbete med lokala aktörer i olika bostadsområden. Framtidsfabriken är en mötesplats som arbetar med förebyggande och konkreta insatser på lokal nivå för att skapa trygghet i bostadsområden. Arbetet utförs i samarbete med olika samhällsaktörer utifrån Framtidsfabrikens tre ben: för bostadsområdet som helhet, för individ och grupp i direkta insatser, samt för myndigheter att verka igenom. Vi riktar oss till alla boende i områdena och erbjuder både trygghetsskapande insatser och stärkande insatser på individnivå. Vi samarbetar också med lokala aktörer, där vi genom dialog och…
Läs mer omFramtidsfabriken

Min röst

Min röst är ett program för ungdomar i åldrarna 13-19 år som vill jobba antirasistiskt inom något eller några av tre områden: civilsamhället, media eller politik. Det är oerhört viktigt att man som ung medborgare känner sig representerad i samhället, oavsett kön, utseende, religion, etnicitet, sexualitet eller bakgrund. Projektet kretsar kring representation och vi erbjuder workshops och praktiska verktyg för att ungdomar ska kunna känna igen, analysera och motverka strukturell rasism – både i sin vardag och i samhället överlag. Vi samarbetar med och bjuder in föreläsare och gäster som…
Läs mer omMin röst

På lika villkor

På lika villkor arbetar med ungdomar på Flamman och syftet är att lyfta jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Ett av projektets huvudområden är att stötta tjejers rätt till en jämställd fritid. Vi arbetar med en mix av aktiviteter och samtal samt möten med kvinnor som vill dela med sig av sina historier. I olika samtalsserier utforskar vi frågor om jämställdhet, feminism, maskulinitet, patriarkala strukturer, normer och normkritik. Målet är att all verksamhet på Flamman ska genomsyras av jämställdhet – både inom organisationen och i alla våra aktiviteter. På Lika…
Läs mer omPå lika villkor

Casa la musica

Casa la Musica riktar sig till tjejer i åldrarna 14-20 år som med hjälp av musiken vill spegla sina liv på Kroksbäck här i Malmö. Tjejerna jobbar i grupparbeten och använder instrument, skrivande och sång för att förmedla sina tankar, känslor och frågor. Budskapen varierar men många gånger behandlas ämnen som till exempel heder, jämställdhet, kultur, tradition och etnicitet. Vi har förmånen att ha knutit till oss fantastiskt duktiga ledare och pedagoger som har mångårig erfarenhet inom musikindustrin och som hjälper tjejerna med sina projekt. Vi arrangerar också workshops med…
Läs mer omCasa la musica