Torsdagen den 13 juni var det dags för fest på Kroksbäcks hjärta. Inom ramen för vår kultursatsning Släpp loss kulturen anordnade Flamman en stor områdesfest med ledorden glädje, stolthet, gemenskap och trygghet.

Med Släpp loss kulturen vill vi etablera en plattform för skapande och synliggörande av kultur som representerar de boende i Kroksbäck och Holma där deras berättelser och erfarenheter får stå i centrum. Projektet släpper loss den kultur och kreativitet som finns inom de boende, stärker deras självförtroende och deltagande och uppmuntrar dem att våga och vilja ta plats på̊ kulturscenen. Verksamheten grundas i övertygelsen att kultur tjänar som representationsverktyg som stärker självkänsla och demokratiska processer.

Det blev en fest av, för och med boende – en uppvisning av hur mycket kreativitet och förmåga som finns bland våra unga i området.
På scenen stod fantastiska talanger som genom dans, sång och rap förmedlade sina berättelser och tankar. Alla på scenen har rötter i Kroksbäck och Holma och är därför viktiga förebilder för de yngre barnen som själva drömmer om att utveckla sina konstnärliga talanger.

Över 300 personer kom till festen! Solen sken, vi bjöd på mat och dryck, stämningen var hög och scenen bokstavligen vibrerade av beatsen och barnen som dunkade sina händer i scenen i takt med musiken. Vilken gemenskap och glädje! Genom satsningar som dessa tar vi ett viktigt steg i skapandet av en trygg miljö och visar att kultur därför är ett fantastiskt och nödvändigt verktyg i att skapa ökad trygghet i bostadsområden som dessa.

På scenen stod Mina, EyTi, Flammans dansgrupp med Antonia, JosF och Denis Alic samt
musikgruppen Bahir Amiri. Konferencier var vår legend Husko med stöd av vår andra legend Mahe.

Släpp Loss Kulturen finansieras genom Kulturrådet inom ramen för satsningen Kreativa platser. Vi vill också tacka våra samarbetspartners MKB Fastighets AB och Malecon Music för allt stöd och
gott samarbete.