Släpp loss kulturen

Släpp loss kulturen är Flammans satsning för kulturfrämjande verksamhet i Kroksbäck och Holma.

Genom Släpp loss kulturen vill vi lyfta kulturen hos de boende i området med hjälp av personliga berättelser som därefter blir föreställningar som sätts upp i området. Föreställningarna baseras på invånarnas berättelser och kommer, tillsammans med och med hjälp av kulturpedagoger, dansare, sångare och konstnärer, tolkas och sättas upp i olika konstellationer runt om i området. De olika berättelserna kommer att tolkas och presenteras som teater, poesi, konst, musik eller i litterär form.

Syftet med verksamheten är att skapa en plattform för skapande och synliggörande av kultur som representerar dem som bor i området.

Verksamheten har knutit till sig tongivande nyckelpersoner i mediebranschen med tydligt fokus på representations-, integrations och jämställdhetsfrågor i allt de gör. Släpp loss kulturen kommer primärt att fungera som samordnare och stöd: det här är folkets fest och den bredd och kunskap samt de erfarenheter som finns hos invånarna är det som ska lysa genom.

Släpp loss kulturen är en verksamhet som drivs av Flamman ungdomarnas hus med stöd av Statens kulturråds satsning Kreativa platser. Verksamheten drivs i samarbete med MKB, Malmö Stadsteater/ Unga Teatern, Malecon music och Jalada teatern.


Senaste inläggen