Resilient Gamers

Resilient Gamers arbetar för att stärka unga att motverka ett hatiskt klimat och uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden.

I projektet utgår vi från de egenskaper och förutsättningar som gamingcommunities ger för att skapa ett positivt gaming klimat och minska antidemokratiska beteenden som kan leda till radikalisering och våldsbejakande extremism. Vi kommer att utveckla självskattnings- och coachningsverktyg för unga gamers och utbilda unga gamers till ambassadörer, ”dedikerade medspelare”. Vi arbetar med unga gamers själva och med olika aktörer inom gamingvärlden för att testa och skapa verktygen. Vi utvecklar också workshops och kunskapsmaterial för unga gamers samt handledningsmaterial för yrkesverksamma och anhöriga.

Resilient Gamers är ett samarbete mellan Flamman socialt förebyggande centrum, Association of Esports Psychology (AEP), Agera Värmland och Inferno Online. Projektet sträcker sig över tre år och finansieras av Allmänna arvsfonden.


Publikationer
Som en del i projektets första år har vi i Resilient Gamers tagit fram en kunskapsöversikt som synliggör både vad som är känt, och vad vi ännu inte vet om överlappningen mellan gaming och våldsbejakande extremism. Se Kunskapsöversikten: ”Virtuella världar och verkliga hot” nedan.