Resilient Gamers

Resilient Gamers arbetar för att stärka unga att motverka ett hatiskt klimat och uttryck för extremism och radikalisering inom gamingvärlden.

I projektet utgår vi från de egenskaper och förutsättningar som gamingcommunities ger för att skapa ett positivt gaming klimat och minska antidemokratiska beteenden som kan leda till radikalisering och våldsbejakande extremism. Vi kommer att utveckla självskattnings- och coachningsverktyg för unga gamers och utbilda unga gamers till ambassadörer, ”dedikerade medspelare”. Vi arbetar med unga gamers själva och med olika aktörer inom gamingvärlden för att testa och skapa verktygen. Vi utvecklar också workshops och kunskapsmaterial för unga gamers samt handledningsmaterial för yrkesverksamma och anhöriga.

Resilient Gamers finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden.