Hoppa Av

Hoppa Av  är ett program som riktar sig till ungdomar i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller olika typer av våldsbejakande rörelser. Det riktar sig också till dem som redan anslutit sig till en sådan rörelse för att hjälpa dem att hoppa av. Programmet är ett resultat av 19 års brottsförebyggande och avradikaliserande arbete hos oss på Flamman.

Programmetoden bygger på vetenskap i kombination med kunskap och praktisk erfarenhet och syftar till att motverka destruktiva beteenden bland unga genom att erbjuda en alternativ och positiv livsstil. Inom ramen för programmet ryms en mängd olika aktiviteter, bland annat workshops, föreläsningar och mentorskap. Vi utgår från en helhetssyn och tar hänsyn till alla aspekter som påverkar ungas liv. Föräldrar involveras tidigt i arbetet och vi sätter också in stöd för behandling för diverse beroenden om det behövs.

Programmet erbjuder en rad möjligheter och stödformer där unga blir tilldelade mentorer och coachas intensivt innan de slutligen förbereds för vidare studier eller jobb.

Hoppa Av  arbetar också med avradikalisering och mot våldsbejakande extremism. Vårt mål och vår ambition är att förbättra och stärka ungdomar för att bryta deras utanförskap och på så sätt ha en positiv inverkan på deras liv och framtid.