Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet.”

– Så beskriver regeringen hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi ser det av största vikt att alla barn och ungdomar vi möter, men även i andra delar av Sverige, ska känna sig trygga och inte behöva uppleva rädsla för att bli utsatta för någon form av förtryck på grund av kön, makt, sexualitet eller föreställningar om dessa. Vi arbetar ständigt för att alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund eller könstillhörighet, ska få möjlighet till rätten av sin egen kropp, rätten till utbildning, rätten till att leva i trygghet- och framförallt rätten till frihet.

Flamman Socialt förebyggande centrum sitter bland annat med i referensgruppen för Resursteam Heder i Malmö stad. Vi jobbar för närvarande med att utveckla vårt arbete mot hedersrelaterat våld och kommer till hösten 2020 att starta upp en ny satsning.

Är du intresserad av att lära dig mer om och diskutera dessa frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!