Flamman Akademi

Flamman akademi – nej till kriminalitet, är ett treårigt arvsfondsprojekt vars syfte är att tillsammans med unga bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker ungas delaktighet, samhällsengagemang och positiva anknytning till sitt bostadsområde.

Målgruppen inom Flamman Akademi är unga i åldern 10–15 år.Innehållet till programmet arbetas fram tillsammans med målgruppen, föräldrar och samarbetspartners. Föräldrarna kommer även att få ta del av föräldrautbildningar.

Programmet sker i flera socioekonomiskt utsatta områden i Malmö i samverkan med bland annat MKB (Malmö kommunala bostadsbolag), Stena Fastigheter, Röda Korset Malmökretsen, BRIS (barnens rätt i samhället) och BID Malmö (boende, integration och dialog).

Unga som genomgått programmet kommer att verka som positiva ambassadörer och delta i spridandet av projektet och inspirera andra unga att delta.

Kontakt: hej@flammansfc.se

 

 

Projektet finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden.