Extremkoll samverkans­plattform

Extremkoll samverkansplattform är en plattform för yrkesverksamma i Sverige som arbetar för demokratiska värden och mot antidemokratiska beteenden som våldsbejakande extremism.

Genom samverkansplattformen vill vill vi skapa och underlätta samverkan mellan organisationer, förmedla kunskap om arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism och de arbete som görs runt om i landet, samt möjliggöra för kommunikation, nätverkande och kunskapsinhämtning.

Med ett mer effektivt och samlat arbete för demokrati och mot antidemokratiska beteenden kan vi öka förutsättningarna för att barn och unga får goda uppväxtvillkor och minska risken för att de hamnar i antidemokratiska miljöer.

Projektet finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden.