Om oss

Flamman socialt förebyggande centrum (Flamman SFC) är en idéburen förening. Den består idag av två ben, våra mötesplatser för unga i Malmö med sedvanliga fritidsaktiviteter och ett center med flera olika verksamheter som alla fokuserar på att skapa bättre förutsättningar för ungas framtid på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Demokrati, jämlikhet och mångfald utgör grundstenarna i all vår verksamhet. Flamman får årligen stöd av Malmö stad för att bedriva mötesplatserna på Kroksbäck. Vårt verksamhetscenter drivs med stöd från bland annat fonder, stiftelser och myndigheter.

En av Flamman SFC:s framgångsfaktorer är vår nära samverkan med staden och myndigheter. Alla våra verksamheter har en väl genomtänkt sammansättning av samarbetspartners för att garantera maximal uteffekt till de unga. Genom våra samarbetspartners ser vi också till att stärka kompetens och kunskap och vi vill att alla parter ska dra nytta av samarbetet. Alla våra större verksamheter är även knutna till forskning och har ofta egna följeforskare som utvärderar arbetet.

Flammans personalstyrka består idag av en rad olika professioner som alla bidrar till Flammans bredd och genomslagskraft. I vår personal finns idag beteendevetare, samhällsvetare, statsvetare, ekonomer, grafiker, kommunikatörer, konfliktspecialister och socionomer. Vi har en stor mångfald när det gäller bakgrund, kön och ålder och tillsammans har vi arbetslivserfarenhet från näringsliv, kommun, myndighet, vård och idéburna sektorn i både Sverige och utlandet. Det som håller oss samman är vårt brinnande engagemang  för hur unga mår, vilka framtidsmöjligheter de har och hur vi kan påverka deras livskvalitet till det bättre.

Flamman SFC är en politiskt och religiöst obunden organisation.

Vi skapar möjligheter för ungas framtid, en dag i taget.

Flamman socialt förebyggande centrum
– för ungas framtid!

Vision:  Vi skapar möjligheter för ungas framtid, en dag i taget.

Vårt uppdrag: Att erbjuda socialt förebyggande insatser till alla barn och unga på deras villkor.

Hur gör vi det:
– Vi möter unga när det händer, där det händer.
– Vi skapar vägar in i samhället.
– Vi stärker skyddsfaktorer och minimerar riskfaktorer.
– Vi fyller glapp mellan individ och samhällsaktör.
– Vi arbetar holistiskt utifrån individens behov.

Vår värdegrund:
Flammans värdegrund har vuxit fram och befästs under våra 25 år och utgår från bokstäverna i vårt namn.

Vi är Familjära – vi ska vara ett tryggt andra hem för unga. Hos oss är du alltid välkommen!
Vi är Lojala – vi bygger alla våra relationer på tillit och är i första hand lojala mot de unga.
Vi är Accepterande – vi bemöter alla med respekt, omtanke och dömer ingen.
Vi är Motiverande – vi ska verka som en positiv kraft för unga, visa dem möjligheter och fokusera på det positiva.
Vi är Möjliggörare – vi möjliggör förändring på både individ- och samhällsnivå. Vi möjliggör relationer och samarbeten över gränser.
Vi är Agerande – vi finns där det händer, när det händer. Vi är alltid redo att agera när det behövs!
Vi är Nytänkande – vi vågar testa nya idéer och uppmuntrar till kreativitet och nytänkande i allt vi gör.

Bli medlem i Flamman

Vill du medlem i Flamman?

För att bli medlem behöver du vara mellan 9-18 år och godta våra stadgar. Medlemskapet är gratis.

Scanna QR-koden bredvid eller klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

Jobba hos oss

På Flamman jobbar vi för ungas framtid! Vill du vara med och skapa bättre förutsättningar och möjligheter för barn och unga? Här nedan kan du se våra lediga tjänster.

Hittar du inget som passar dig? Skicka en spontanansökan till jobb@flammanmalmo.se. Skriv lite om dig själv, din bakgrund, vilket område som intresserar dig och vad du skulle vilja göra. Vi letar alltid efter folk som brinner för ungas framtid och vill vara med och skapa förändring!

Bli mentor hos oss

Vi söker dig som är över 20 år och som vill vara med att bidra till  att skapa förändring och förbättring i en ung människas liv. Vi kräver inga förkunskaper.Vårt mentorskapsprogram löper över ett år och vi räknar med att du kan avsätta minst en timme i varannan vecka.
Låter det intressant? Skicka oss ett mejl på jobb@flammanmalmo.se

Vår historia

1997 grundade eldsjälen Juan Paez föreningen Flamman ungdomarnas hus på Kroksbäck i Malmö. För honom var det viktigt att barn och unga i området skulle ha en trygg plats att vara på och han drömde om att skapa bättre möjligheter för alla unga i området. Genom stöd från MKB Fastighets AB fick Juan tillgång till en lokal på Hyllievångsvägen och här startade Flammans resa. Till en början bidrog frivilliga med tid, material och kompetens för att bygga upp föreningen och Flamman blev fort en trygg punkt för många unga i området. Hos oss kunde en både ha roligt och känna sig sedd. Sedan 2004 håller Flamman ungdomarnas hus till på Kroksbäckskolan. 2007 tilldelades Flamman Malmö Stads mångfalds- och integrationspris. Vi har även belönats med pris från Stiftelsen för respekt och Årets eldsjäl.Med åren kom Flamman allt mer i kontakt med den sociala problematik som hela Malmö tampas med. Vi insåg snart att vi var tvungna att bli mer än bara en fritidsgård och mötesplats – vi ville hjälpa de unga som hamnade snett och även förebygga att fler hamnade där.

Ur denna bakgrund föddes vårt socialt förebyggande arbete. I över 15 år har Flamman drivit många framgångsrika projekt som, även om de haft olika inriktningar, alla kommit från vår starka tro på barn och unga och deras rätt till en god framtid. Det som började med små medel och mycket ideella krafter har med åren utvecklats till en verksamhet med miljonbelopp i omsättning.

Vi på Flamman har alltid trott på allas rätt att uttrycka sig och bli bemötta med respekt och omtanke – oavsett bakgrund, läggning eller intressen. Vi tror på de unga.
Genom åren har vi hjälpt otaliga ungdomar att komma ur kriminalitet, drogmissbruk och annan problematik; men vi finns också här för de unga som bara vill ha någonstans att vara, träffa kompisar eller prata med någon. Varje individ är viktig och ses för den hen är. I ett samhälle där många unga idag upplever utanförskap och marginalisering har Flamman också blivit en viktig och inkluderande plats som bygger broar mellan dessa unga och det övriga samhället.

Under 2016-2017 kunde vi tack vare nya finansiärer expandera och öka vår personalstyrka och verksamhet. På så sätt har vi också kunnat knyta till oss nya kontakter och medarbetare som gör det möjligt för oss att arbeta ännu bättre för det vi brinner för. 2018 bestämde vi oss för att byta till ett namn som speglar hela vår breda verksamhet. Därför bildades Flamman socialt förebyggande centrum, Flamman SFC, en paraplyorganisation som rymmer alla våra mötesplatser och verksamheter.Även om vi har bytt namn så är kärnan i vårt arbete den samma. Vi arbetar för ungas framtid och sliter hårt – varje dag – för att förbättra tillvaron för unga i Malmö och Skåne.Under alla år är det ungdomarna som drivit verksamheten framåt. Många har hjälpt till som ledare och en del av dem är fortfarande aktiva. Men den stora eldsjälen är fortfarande skaparen Juan Paez.

Flamman och Barnkonvention

Flamman har sedan starten kämpat för att alla barn ska få samma möjligheter och inte behandlas annorlunda på grund av vem hen är. Vi jobbar för att skapa möjligheter och bättre förutsättningar för ungas framtid, en dag i taget.

På Flamman lyfter vi barnens röster, skapar utrymme för barn att delta och få sin röst hörd. Vi arbetar för att se och lyssna till varje barn och hens behov, oavsett ålder. Vi har en moralisk skyldighet att arbeta för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi kan också belysa när barns rättigheter inte tillgodoses och genom opinionsbildning arbeta för att förändra situationen.

2020 blev Barnkonventionen äntligen lag, låt os nu använda den för att tillsammans skapa bättre förutsättningar och möjligheter för alla barn och unga.

Flamman erbjuder också utbildning i Barnkonventionen. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.