Kameraövervakning Flamman City

Policy Kameraövervakning Flamman City

Flamman Ungdomarnas hus City är utrustad med kamerabevakning för att öka säkerheten och tryggheten för våra besökare, vår personal samt för att skydda våra egendomar.

Sammanfattning

Flamman strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Detta är en policy som gäller kamerabevakning på vår mötesplats. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.

Vad menas med personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, till exempel namn, adress och personnummer. Även foton på personer räknas som personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför gör vi det?

Vår mötesplats är utrustad med kamerabevakning som spelar in bild utan ljud. När en person kan identifieras genom bildupptagningen räknas inspelningen som en personuppgift.
Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra besökare, vår personal samt för att skydda våra egendomar.
Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott och skadegörelse samt säkerställa personalens och besökarnas trygghet och säkerhet.

Har vi rätt att behandla dina personuppgifter?
Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vi har rätt att behandla dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen genom en så kallad intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f i Dataskyddsförordningen. Flamman gör bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för våra besökare. Kamerabevakningen sker endast på begränsade platser (den öppna ytan i mötesplatsen och i biosalongen). Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer kan titta på det inspelade materialet och att det inspelade materialet endast kommer att användas enligt de ändamål som står ovan.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas i 72 timmar (3 dagar). Vi kan komma att spara materialet längre tid om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process eller brottsutredning.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Därför är det endast vår verksamhetschef som har tillgång till det inspelade materialet. Material kan även lämnas ut till myndighet, exempelvis Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att uppfylla syftet med bevakningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.
Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsansvarig & kontakt


Flamman Socialt förebyggande centrum
Org. nr. 802497-2567
Hyllievångsvägen 6
216 25 Malmö
hej@flammansfc.se