Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Flamman socialt förebyggande centrum behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som vi tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning, inkl GDPR (General Data Protection Regulation). Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi på Flamman socialt förebyggande centrum värnar om din integritet och behandlar därför bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi kan få dina personuppgifter när du på något sätt kontaktar oss, till exempel via mejl, sociala medier eller när du använder någon av våra tjänster, t.ex. när du blir medlem hos oss eller anmäler dig till eller deltar i någon av våra aktiviteter.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, exempelvis uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och undantagsvis (om vi måste) även personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver om vi till exempel tecknar ett avtal med dig.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Flamman socialt förebyggande centrym behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att kunna:

  • ge bästa möjliga service till dem vi är i kontakt med
  • ge information och bjuda in till olika aktiviteter
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, såsom på webbplatser och i sociala medier
  • skicka nyhetsbrev
  • redovisa och rapportera på ett korrekt sätt till våra finansiärer
  • kunna ta emot och hantera synpunkter
  • fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel bokföring
  • rapportera aktivitetsdeltagare när vi söker stöd för våra aktiviteter
  • fullgöra åtaganden som bygger på avtal

 

När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?

Flamman socialt förebyggande centrum har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra ett avtal med dig. Dina personuppgifter kan också behandlas efter en intresseavvägning. Vi får också behandla personuppgifter om du samtycker till det.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Flamman socialt förebyggande centrum. Vi sprider inte vidare någon information i onödan. Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter. De leverantörer vi använder för att sprida nyhetsbrev eller som driver de sociala medier vi använder oss av är exempel på tredje part. För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Flamman socialt förebyggande centrum sparar uppgifterna bara så länge det är nödvändigt med hänsyn till lagkrav och ändamålen med behandlingen.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.