Grlpwr by Safe Space

Mingelkväll med #GRLPWR by Safe Space

Kom och lär känna oss på vårt första event den 31 januari klockan 18-20!

Vi bjuder på mat och mingel!
Kvällen kommer att handla om demokrati och ungas rättigheter. Under kvällen kommer ni även att kunna vara med och påverka de kommande kvällarna genom att berätta vad ni skulle vilja att vi tar upp.

#GRLPWR by Safe Space riktar sig till unga kvinnor mellan 15-21 år i Malmö. En gång varannan månad träffas vi för att bygga nätverk mellan unga kvinnor i Malmö genom samtal och möten med unga förebilder. På träffarna stärker och engagerar vi varandra så att vi ska våga och orka ta plats och påverka vår omvärld.

Alla är välkomna att delta och föranmälan görs här i facebookevenemanget eller via vår anmälningslänk:
https://goo.gl/forms/fPVFVLAtRf1zG6ag2

Först till kvarn gäller! Sista anmälningsdag 24 januari. Vi kommer att hålla till på Flammans nedervåning, Hyllievångsvägen 6, Malmö.

Safe Space är ett projekt som drivs av Flamman Ungdomarnas Hus och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Vi arbetar långsiktigt med demokratifrämjande arbete hos unga, yrkesverksamma personer och verksamheter som möter unga. Vår vision är att få ungas röster hörda och utveckla kunskapsnivån hos unga gällande demokrati och deras rättigheter. Lyssna, höra och se är målet med vårt arbete.