Cirkus Gaming - Spelmässa för barn och unga - Stockholm

Välkommen på en digital heldagskonferens om problematiskt datorspelande den 14 december 2021  

Cirkus Gaming och Flamman Socialt förebyggande centrum bjuder in dig som yrkesverksam eller annan vuxen i barn och ungas närhet att lära sig mer om när datorspelande blir problematiskt.
Cirkus Gaming arbetar för att belysa hur mekanismer som finns i vuxnas gambling värld idag finns att finna i datorspel för våra barn och unga.

Under dagen får du möjlighet att lyssna till det aktuella forskningsläget, aktörer inom civilsamhället och yrkesverksamma som på olika sätt möter och stöttar individer med problematiskt datorspelande.

Datum: 14 december, 2021
Tid: 08-16
Plats: Studemaskolan
Deltagandet är kostnadsfritt