Unga mot extremism

Unga mot extremism drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och arbetar för att inkludera unga i kommuners arbete mot våldsbejakande extremism. Vår målgrupp är unga män i åldern 13-25 år i Skåne och Blekinge.


Vi vill engagera unga och lyfta deras röster i arbetet mot våldsbejakande extremism. Istället för att prata om unga, pratar vi med unga. Arbetsformen för Unga mot extremism är bland annat studiecirklar i utvalda kommuner i Skåne och Blekinge. Unga män får genom satsningen ett forum att diskutera ämnen och orsaker som enligt forskning är riskfaktorer för att unga väljer att ansluta sig till våldsbejakande miljöer. Det kan exempelvis vara maskulinitetsnormer, samhällsstrukturer, psykisk hälsa och känsloreglering. Forskning visar bland annat på att män som inte kan uppfylla traditionella förväntningar på maskulinitet – som exempelvis brödvinnare, respekt och ära, rikedom, etc. –kan upptäcka att radikal eller extremistisk politisk mobilisering erbjuder en alternativ arena där de kan förverkliga sin maskulinitet.

Som del av satsningen kommer ungdomar att bjuda in politiker, tjänstemän, skolor och andra viktiga aktörer i sin egna kommun till ett dialogmöte där de unga får presentera sina förslag om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism på lokal nivå. Målet är att skapa en bestående plattform där unga själva får vara med och driva på sin kommuns förebyggande arbete.

Unga mot extremism drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum i samverkan med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Länsstyrelsen Skåne, psykolog Alyas Karmani och föreläsare/utbildare Marco Vega. Uppföljning och utvärdering sker med hjälp av forskare från Risk and Crisis Research Centre på Mittuniversitet. Verksamheten finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.