Safe Space

Safe Space Malmö arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13-25.
Vi arbetar långsiktigt med demokratifrämjande arbete med olika målgrupper så som unga, yrkesverksamma och verksamheter som möter unga eller som arbetar med liknande frågor på olika sätt.
Vi erbjuder bland annat olika utbildningar både för yrkesverksamma och ungdomar.
Vidare erbjuder vi mentorsverksamhet där våra mentorer agerar som förebilder och coacher och stödjer våra ungdomar samt våra ungdomsambassadörer som driver olika ungdomsevent. Syftet med vårt arbete är att höja kunskapsnivån kring de tre våldsbejakande miljöerna, höger-, vänster- och religiös profilerad extremism samt demokratifrågor såsom jämställdhet och inkludering.

Inom ramen för vårt arbete bedriver vi även omvärldsbevakning både kring aktuella händelser men även gällande forskningen kring våldsbejakande extremism för att kunna hållas oss uppdaterade och arbeta i linje med aktuell forskning.

Alla som jobbar i Safe Space har olika expertis inom olika fält. I teamet har vi socionomer, statsvetare, konflikthanterare, samhällsvetare, teolog och psykolog, som alla har erfarenheter av att arbeta med dessa frågor på olika sätt. Specialkompetensen och åtgärdsprogrammen som demokratistärkande workshops och föreläsningar, utbildningar till yrkesverksamma och ledare på gräsrotsnivå- sammanförs under samma tak för att kunna vara en resurs till samhällets alla instanser på alla nivåer och för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Safe Space Malmö drivs av Flamman Ungdomarnas Hus och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Länk till Safe Space
safespacemalmo.se