Safe Space

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och arbetar för att värna demokratin mot alla typer av antidemokratiska beteenden som kan leda till våldsbejakande extremism. Vår målgrupp är unga i åldern 13-29 och yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.

Vi arbetar för att unga ska bli sedda och hörda, för att lyfta deras röster och ge dem verktyg för att påverka. På så vis verkar vi också för att minska risken för att unga hamnar i antidemokratiska miljöer. Genom utbildningar och konsultation höjer vi kunskapen bland yrkesverksamma och instanser som möter unga. Vi driver även ett mentorskapsprogram för unga där våra mentorer fungerar som förebilder och coacher som stöttar och vägleder unga.

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum i samarbete med Malmö Stad, polisen, Felix Unogwu, och Agera Värmland. Verksamheten bildades genom stöd från Allmänna Arvsfonden som finansierade verksamheten mellan 2017-2020.

För mer information:
safespacemalmo.se