På lika villkor

På lika villkor arbetar med ungdomar på Flamman och syftet är att lyfta jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv.
Ett av projektets huvudområden är att stötta tjejers rätt till en jämställd fritid. Vi arbetar med en mix av aktiviteter och samtal samt möten med kvinnor som vill dela med sig av sina historier.

I olika samtalsserier utforskar vi frågor om jämställdhet, feminism, maskulinitet, patriarkala strukturer, normer och normkritik. Målet är att all verksamhet på Flamman ska genomsyras av jämställdhet – både inom organisationen och i alla våra aktiviteter. På Lika Villkor är en del av Flammans pågående jämställdhetsarbete.
Är du intresserad av att lära dig mer om och diskutera dessa frågor? Då är du varmt välkommen till Flamman och Flamman Girls Only.

På lika villkor startades genom finansieras av Fritidsförvaltningen och är idag en del av Flammans ordinarie arbete.