High Stakes

High Stakes riktar sig till unga och arbetar för att upplysa om och motverka spelproblem hos unga runt om i landet. Fokus ligger på spel om pengar, men vi arbetar också för att hjälpa och stötta unga med skärmspelsproblematik. Vi arbetar förebyggande och informativt samt stödjande för de som har eller är på väg in i ett spelmissbruk.

Vi erbjuder:
– Förebyggande informationsinsatser
– Utbildningar (för både unga och yrkesverksamma)
– Rådgivning (för unga, anhöriga och yrkesverksamma)
– Mentorskap och stödinsatser för unga som har, eller ligger i riskzonen för, spelproblem
– Appen High Stakes för personer som vill ändra sitt spelande
– E-utbildning om spel och spelproblem (både spel om pengar och datorspel)

High Stakes startades 2016 som ett arvsfondsfinansierad projekt och är idag en del av Flamman SFCs ordinare verksamhet. Inom ramen för verksamheten samarbetar vi med Spelberoendes Förening (Malmö), Öppenvårdshuset Gustav (Malmö), Beroendecentrum (Malmö) och Sveriges enda professor inom spelberoende, Anders Håkansson vid Lunds universitet.