Framtidsfabriken

Framtidsfabriken drivs av Flamman SFC i samarbete med lokala aktörer i olika bostadsområden.

Framtidsfabriken är en mötesplats som arbetar med förebyggande och konkreta insatser på lokal nivå för att skapa trygghet i bostadsområden. Arbetet utförs i samarbete med olika samhällsaktörer utifrån Framtidsfabrikens tre ben: för bostadsområdet som helhet, för individ och grupp i direkta insatser, samt för myndigheter att verka igenom.

Vi riktar oss till alla boende i områdena och erbjuder både trygghetsskapande insatser och stärkande insatser på individnivå. Vi samarbetar också med lokala aktörer, där vi genom dialog och samverkan tillsammans verkar för att skapa trygga och inkluderande bostadsområden.

Framtidsfabriken arbetar över hela staden med särskild fokus på Kroksbäck, Bellevuegården, Möllevången, Sofielund, Lindängen och Hermodsdal där vi samarbetar med Stena fastigheter, MKB Och BID Möllevången och Sofielund. Vi arbetar även i Landskrona och Eslöv.

Senaste inläggen