Extremkoll

Extremkoll är Sveriges första digitala plattform mot våldsbejakande extremism och hatbudskap på nätet.

Extremkoll arbetar för att ge unga kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet. Extremkoll verkar genom en digital plattform med sociala medier kampanjer, informationsmaterial och digitala utbildningar för unga och yrkesverksamma.

Extremkoll drivs av Flamman SFC och startades genom stöd från Allmänna Arvsfonden. Verksamheten har också fått stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor).

Besök extremkoll.se

Senaste inläggen