Värdekompassen

ESS- Early Strengthening System – Värdegrundsarbete i praktiken.

I ESS skapar vi Värdekompassen – den första digitala plattform i Sverige där skola och civilsamhälle arbetar tillsammans för att skapa en gemensam värdegrund.

Projektet arbetar för och med barn och unga i åldrarna 13-25 år och ledare i skolan och civilsamhället. Genom Värdekompassen vill vi ge möjlighet till en ökad kunskap, såväl teoretisk som praktisk, i hur en kan hantera svåra ämnen kopplade till värderingar och normer, vår värdegrund. I värdekompassen kommer du som deltagare få möjlighet att träna på situationer som kan kännas svåra och använda ny kunskap om ett ämne.

Håll utkik, mer information kommer!

ESS drivs av Flamman SFC i samarbete med Malmö Stad, Intermezzon, Ledarna, Malmö Ideella paraplyorganisation, RF-SISU och Kommun ground. Verksamheten finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.