https://www.facebook.com/FlammanSFCmalmo/videos/2987427424605140/

 

 

Med Framtidsfabriken vill vi ta vara på den kärlek, den kunskap och det engagemang som finns i Kroksbäck. Vi vill skapa möjlighet för oss som bor här att skapa ägandeskap och delaktighet och tillsammans skapa ett tryggt område där vi tillsammans kan växa och trivas.

Framtidsfabriken är en fysisk mötesplats som arbetar med förebyggande och konkreta insatser på lokal nivå för att skapa trygghet i bostadsområden. Arbetet utförs i samarbete med olika samhällsaktörer utifrån Framtidsfabrikens tre ben: för bostadsområdet som helhet, för individ och grupp i direkta insatser, samt för myndigheter att verka igenom.

Och det här är bara början. Vi är redan på gång att sprida Framtidsfabriken till andra områden i Malmö.

Tack till alla som kom och firade med oss på invigningen av Framtidsfabriken i Kroksbäck!