Var med oss i arbetet att motverka radikalisering online!

Nu lanserar Flamman SFC den digitala plattformen Extremkoll för att motverka radikalisering, hatbudskap och våldsbejakande extremism bland unga.

Vad:
Få extremkoll på radikalisering och på vårt arbete online! – Digital lansering av plattformen Extremkoll och en nulägesbild av problematiken med online-radikalisering.

När: 26 april klockan 15:00-16:00

För vem: Du som jobbar med barn och unga och vill få extremkoll på radikalisering!

 

Klicka här för att komma till sändningen:
https://youtu.be/7BJS7M1cg60

 

Sveriges första digitala plattform för unga mot våldsbejakande extremism.
En stor del av radikalisering av unga sker idag på internet och unga är extra utsatta och känsliga för påverkan, både online och offline. Därför lanserar vi nu Extremkoll.se, en digital plattform riktad till unga för att bemöta och förebygga antidemokratiska beteenden och radikalisering på nätet. Plattformen fungerar också som ett kunskapsstöd för anhöriga och vuxna som arbetar med barn och unga.

Nu bjuder vi in dig som yrkesverksam till en digital livesändning där du får veta mer om hur du kan använda Extremkoll.se i ditt arbete. Du kommer också få en lägesbild för hur onlineradikalisering ser ut idag samt tillfälle att ställa egna frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism direkt till oss.

Vi ses den 26 april!
Varmt välkomma,
Cajsa Nolskog, projektledare Extremkoll

Bakom Extremkoll.se står Flamman Socialt förebyggande centrum (Flamman SFC), en idéburen förening som sedan 1997 arbetar för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för barn och unga. Extremkoll finansieras med stöd från  Allmänna Arvsfonden och har tagits fram tillsammans med bland annat Agera Värmland . Flamman SFC har lång erfarenhet av att arbeta både demokratifrämjande och mot våldsbejakande extremism, och vår satsning Extremkoll är ett sätt att sprida vårt förebyggande arbete till fler och på nationell nivå och samtidigt vara en unik kunskapsresurs riktad direkt till ungdomar.