Heldagskonferens om när datorspelande blir problematiskt

En heldagskonferens kring när datorspelande blir problematiskt där yrkesverksamma och andra vuxna i barns närhet får lyssna till aktuella forskningsläget, aktörer inom civilsamhället och yrkesverksamma som på olika sätt möter och stöttar individer med problematiskt datorspelande.

Klicka här för att anmäla dig till heldagskonferensen.

Cirkus Gaming arbetar för att sprida medvetenhet kring gambling i skärm- och datorspel hos
unga i åldrarna 9-20 år. Projektet drivs av Flamman SFC i samarbete med Lunds Universitet och
Spelberoendes förening Malmö. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.